Intellistener

Intellistener is a Master of Arts media design project in creating a toolset for linear annotation of audio in the aim for a first step of a artificial intelligent conversation partner. Read more ...

News

  • MA Grad Show has opened!
    (June 24th 2005). And with these festivities, the latest public beta version of the Intellistener software is available: version 0.85b!
    Intellistener 0.85b features playback and editing capabilities and comes with two Annotation types: the TypedLinks and TextNotes annotations. Download it from the Resouces section on this page.
    Visit the PietZwart site for more information on the show
  • Workshop series!
    You can still sign up for the workshops during the final show (fri, sat & sun 24th, 25th & 26th of June in Rotterdam). Read more about the Workshops (in Dutch)

Documents

Screenshots

Resources

Spoken project updates

Korte samenvatting / Short introduction

Intellistener is een experiment om te onderzoeken hoe het medium radio door "re-mediation" (het omzetten van het ene medium in het andere) nieuwe mogelijkheden kan opleveren voor maker en luisteraar. Het gaat hier om gesproken radio: gesprekken, verhalen, interviews. Het eerste onderdeel van dat onderzoek zal zijn een computer programma te maken waarmee audio lineair geannoteerd kan worden. Dat wil zeggen dat er op de tijdslijn op specifieke plaatsen aantekeningen kunnen worden aangebracht. Vervolgens moet het dan mogelijk worden om een audio archief op basis van deze aantekeningen te doorzoeken. Uiteindelijk zal de computer zelf -hopelijk zinnige- combinaties van deze audio fragmenten kunnen maken.

Intellistener is an experiment in the remediation of radio. Specifically spoken radio: conversations, narratives, interviews. It is set up to investigate the result of recasting this medium and see what new possibilities this brings for both the maker and the listener. The first goal of this research is to develop an application to linearly annotate audio, i.e. to add remarks and comments at specific points in the timeline. Next an audio archive would have to be made accessible and searchable on the basis of these annotations. Eventually the computer will be able to generate -hopefully meaningful- compositions from these audio fragments.