Workshops!

 • Workshop 1:
  • in the Theatrum Anatomicum, up in the Waag, Nieuwmarkt, Amsterdam
  • friday 10 june , 10:00 - 17:00
 • Workshop 2:
  • during the final show of the Piet Zwart Institute, Overblaak, Rotterdam (Amsterdam-Rotterdam travelexpenses will be paid for)*
  • friday 24 june, 18:30 - 20:30
  • saturday 25 june, 12:00 - 17:00
  • sunday 26 june, 12:00 - 17:00 (including a presentation)

Workshop Audio Annoteren

Wat
Audio Annoteren is gesproken geluidsbestanden op verschillende plekken in de tijdslijn van notities voorzien, waardoor de audio een rijkere context krijgt en er dwarsverbanden tussen de verschillende interviews en verhalen kunnen ontstaan. In een serie workshops worden toekomstige gebruikers geïntroduceerd tot het Intellistener project. De workshop deelnemers nemen de rol van betatester op zich om de verschillende software onderdelen te testen en te leren gebruiken.

Voor wie
In tegenstelling tot veel radio die passief, als achtergrond decor, geconsumeerd wordt is het Intellistener project voor luisteraars heel geconcentreerd en actief de meest interessante interviews, verhalen en gesprekken uit de radio willen pluizen. Actieve luisteraars, oprecht geïnteresseerden, mensen met een reeds bestaand geluidsarchief en radio (documentaire) makers worden uitgenodigd om op een nieuwe manier naar hun audio te luisteren en de bestanden van een extra laag van informatie te voorzien.

Hoe en waarom
Het computerprogramma Intellistener bestaat uit twee componenten, een editor en een browser. In de editor kan de audio precies van seconde tot seconde beluisterd worden en kunnen er annotaties geplaatst worden. In de browser wordt de audio afgespeeld en komen de dwarsverbanden aan het licht. Door steeds te wisselen tussen editor en browser ga je als het ware een dialoog aan met het archief. Door op een slimme manier samen met anderen annotaties aan te brengen, worden verschillende fragmenten aan elkaar geknoopt. Zo kan je nieuwe lagen van betekenis over het archief heen leggen.

(Context)
Intellistener is het afstudeer project van Dirk van Oosterbosch aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam, een Master of Arts in media design. De deelnemers aan de workshop zullen ook tijdens de eindexamen show op 24,25 en 26 juni aanwezig zijn, om gezamenlijk nieuwe audio te annoteren en het netwerk van audio fragmenten te presenteren.


Participation to the workshop is rather limited. In principle everybody is welcome, but I doubt I can handle more than 6/7 persons in the Waag in Amsterdam and I have only 4 seats in Rotterdam. So please let me know if you are interested, then I can officially sign you up.

* Terms of Condition

The Amsterdam-Rotterdam travel expenses will only be paid for when the participant participates on more than 50% of the workshop days. This is because a workshop participant who has more experience with the system and more acquaintance with the material will be of significantly more value to the workshop and the other participants.